Obchodní podmínky

Objednávka

Hotel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem, faxem nebo e-mailem.

Platební podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 50% z celkové ceny za ubytování (složenkou nebo převodem na bankovní účet), do 7 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 7 dní před nástupem na pobyt. V případě nezaplacení zálohy je rezervace automaticky zrušena 20. den od uskutečnění rezervace. Před tímto termínem hostům přijde e-mail s upozorněním o ukončení termínu rezervace.

Storno podmínky

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a hotel je povinen klienta také

písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis).

Storno pobytu více jak 30 dní před začátkem akce – bez poplatku

Storno pobytu 29 – 14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 25 %

Storno pobytu 13 – 4 dny před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %

Storno pobytu 3 – 0 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 100 %

V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu, účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny objednávky a pobyt ruší.

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Hotel České Žleby vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

 

Doplatek za ubytování

Doplatek za ubytování je splatný v den nástupu (platba v hotovosti). V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na navrácení finanční částky.
Doplatek je možný v hotovosti nebo platební kartou.

Nástupní podmínky

Pobyt začíná nástupem mezi 15 a 20 hodinou na recepci hotelu. Zde vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad) a uhradí doplatek za pobyt.

Ukončení pobytu

Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin ráno. Pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možnost po dohodě s recepcí hotelu využít pobyt až do 16 hod. Další možností je uložení zavazadel do odpoledních hodin v prostoru k tomu určeném.
V případě předčasného ukončení pobytu, případně přerušení pobytu, nevzniká nárok na navrácení finanční částky.