Obchodní podmínky pro individuální klienty

Objednávka

Hotel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem, faxem nebo e-mailem. Tyto obchodní podmínky platí pro rezervace nejvýše 4 pokojů najednou. Pro tvz. hromadné rezervace (od 5ti pokojů výše) platí Obchodní podmínky pro skupiny

Platební podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 50% z celkové ceny za ubytování (složenkou nebo převodem na bankovní účet), do 2 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 2 dny před nástupem na pobyt. V případě nezaplacení zálohy je rezervace automaticky zrušena 3. den od uskutečnění rezervace.

Storno podmínky

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a hotel je povinen klienta také písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis).

Storno pobytu více jak 30 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 30 %

Storno pobytu 29 – 14 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %

Storno pobytu 13 – 4 dny před začátkem akce – poplatek ve výši 70 %

Storno pobytu 3 – 0 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 100 %

Hotel si vyhrazuje právo, v případě, že klient změní termín pobytu, počet ubytovaných či jinak změní původní potvrzenou objednávku, naúčtovat další poplatek, případně  přepočítat pobyt dle aktuálních cen. V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu, účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a pobyt ruší.

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Hotel České Žleby vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

 

Doplatek za ubytování

Doplatek za ubytování je splatný nejpozději v den nástupu (platba v hotovosti/kartou), neurčí-li hotel jinak. V případě předčasného ukončení pobytu účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a zbytek pobytu ruší.

Nástupní podmínky

Pobyt začíná nástupem mezi 15.00 a 20.00 hodinou na recepci hotelu. Zde host vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad) a uhradí doplatek za pobyt. V případě polopenze, pobyt začíná večeří. V den nájezdu určí večeři recepce hotelu. V případě, že si host chce individuálně vybrat z menu, může tak učinit telefonicky (+420 773 380 189), nejdříve 2 dny před příjezdem, nejpozději v den nájezdu do 11.00 hodin.

Ukončení pobytu

Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin ráno. Pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možnost po dohodě s recepcí hotelu využít pobyt až do 16.00 hodin, tato služba je zpoplatněna. Další možností je uložení zavazadel do odpoledních hodin v prostoru k tomu určeném.
V případě předčasného ukončení pobytu účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a zbytek pobytu ruší.