Obchodní podmínky pro skupiny

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro FIRMY (nebo skupiny osob, rezervace více než 5 pokojů včetně)

Objednávka

Hotel přijímá pouze písemné objednávky, a to buď dopisem nebo e-mailem.

Platební podmínky

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši minimálně 50% z celkové ceny za ubytování (kartou/převodem na bankovní účet), do 7 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 60 dní před nástupem na pobyt. V případě včasného nezaplacení zálohy si hotel vyhrazuje právo rezervaci zrušit. Hostům přijde e-mail s upozorněním o ukončení termínu rezervace.

Storno podmínky

Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.

Skupinou se rozumí rezervace 5 pokojů a více.

Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a hotel je povinen klienta také písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis).

Storno pobytu více jak 90 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 30 %

Storno pobytu 89 – 45 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 50 %

Storno pobytu 44 – 15 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 75 %

Storno pobytu 14 – 0 dní před začátkem akce – poplatek ve výši 100 %

Hotel si vyhrazuje právo, v případě, že klient změní termín pobytu, počet ubytovaných či jinak změní původní potvrzenou objednávku, naúčtovat další poplatek, případně  přepočítat pobyt dle aktuálních cen. V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu, účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé neuskutečněné objednávky a pobyt ruší.

Je tolerováno 10% snížení počtu pokojů ve skupině. Na neobsazené pokoje budou uplatněny výše uvedené storno podmínky.

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Hotel České Žleby vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

Doplatek za ubytování

Doplatek za ubytování je splatný nejpozději v den nástupu (platba v hotovosti/kartou), neurčí-li hotel jinak. V případě předčasného ukončení pobytu účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a zbytek pobytu ruší.

Nástupní podmínky

Pobyt začíná nástupem mezi 15.00 a 20.00 hodinou na recepci hotelu. Zde hosté vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad). V případě polopenze, pobyt začíná večeří.

Ukončení pobytu

Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin ráno.
V případě předčasného ukončení pobytu účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny celé objednávky a zbytek pobytu ruší.